"Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatler bulunurmuş..." Müşahhas misaller verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. Musa (as) Mısır'da peygamberlikle vazifeli iken, kayınbabası Hz. Şuayb (as) da Medyen Kavminde peygamberlikle vazifeli idi.

Medyen kavminin yeri, Suudi Arabistan'ın batısında, Ürdün ve İsrail'in güneyinde bulunmaktadır. Medyen ve Ashabü'l-Eyke (Eyke Halkı'na), Kur'an'da adı geçen Hz. Şuayb (as) elçi olarak gönderildi. Hz. Şuayb (as), bu iki kavmin her birine ayrı ayrı tebliğde bulundu.

Hz. İbrahim (as) ile Hz. Lut (as) da aynı dönemde iki farklı bölgede peygamberlik yapmıştır. Hz. Lut (as) İbrahim (as)’in kardeşi Hârân'ın oğludur. Nemrud'un memleketinden hicret edip Şam'a geldikten sonra, Lut gölü yakınındaki Sedum şehri halkına peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. İsa (as) ile Hz. Yahya (as) akraba ve aynı dönemin peygamberidirler...

Bu konuda ancak Kur’an'da adı geçen peygamberleri misal verebiliriz, zira hadislerde geçen yüz yirmi dört bin peygamber hakkında teferruatlı bir bilgiye sahip değiliz. Lakin bu kadar çok peygamberi asırlara yaymak mümkün değildir. Bundan da bu peygamberlerin büyük bir kısmının aynı dönemlerde, farklı bölgelerde yaşamış oldukları anlaşılıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...