"Başka risalelerde tafsilâtıyla kat'î bir surette ispat edildiği gibi, musibetlerin, şerlerin, hattâ günahların aslı ve mayası ademdir. Adem ise şerdir." Günahın adem olması, hayrın ise vücud oluşunu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayır, çok şart ve sebeplerin bir araya gelmesi ile oluşan ve vücut bulabilmesi için kudret, ilim ve irade gibi sıfatlara muhtaç olan bir olgudur. Şer ise, var olan ve çok sebeplerin bir araya gelmesi ile oluşmuş olan hayrın tek bir sebebinin, vazifesini terk etmesi ya da bir sebebi engellemek suretiyle o hayrın yok edilmesidir.

İnsanın, bir hayra sahip olabilmesi için, o hayrın vücudu için, gerekli bütün sebep ve gerekçeleri hazırlaması ve onu vücuda çıkaracak sonsuz kudret, ilim ve iradeye sahip olması lazımdır.

İnsan, bu haysiyetlere sahip olmadığına ve olamayacağına göre, yaratma noktasından, hayra sahip olması imkansızdır. Ama dua ve talep ile o hayrın sevabını alabilir.

Şerde ise, her hangi bir ilim, irade ve kudrete sahip olmak gerekmediği için, çok şartları ihzar manası da olmaz. Yalnız, bir vazifeyi terk etmek ve bir şartı sabote etmek, külli zararları yapmak için yeterlidir.

Mesela, namaz kılmak bir iş, bir eylem, bir hayırdır. Namaz kılmak için bütün aza ve cihazların yerinde olması lazımdır. Secde ve rüku için, hareket yapmak, vücudu çalıştırmak gereklidir. Bu gün, bir kolun kalkıp inmesi için vücutta binlerce kasların ve hücrelerin çalışması gerektiğini, tıp ilmi beyan ediyor...

Bir namazın vücut bulması, binlerce şartın vücuduna bakıyor. Onların bir araya getirilmesi ile mümkün.

Namaz fiilinde, faraza bin iş varsa, bunun dokuz yüz doksan dokuzunu Allah yapıyor ve o şartları hazırlayan Allah'ın ilim, irade, kudret gibi sıfatlarıdır. İnsana ait ise, sadece cüzi bir irade ve talep etmektir. Namazı terk etmek ve kılmamak ise bir şerdir, eylemsizliktir. Bunun için, şartların bir araya gelmesine gerek yoktur; ilim, irade, kudret gibi sıfatlara ihtiyaç duymaz, vazifeye niyet etmemek ve o fiili yapmamak yeterlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...