"Bazı dünyevî işlerini ebedîleştirmek için şöyle bir desisesi de vardır ki, “Matluplarımın dünyada semereleri olmasa da esasları âhiretle muttasıl ve âhirette faideleri vardır” diye mütesellî oluyor..." izah eder misiniz, bunu desise kılan şey nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada asıl gaye ve maksadı dünya ve menfaatleri olan bir insanın halet-i ruhiyesini tespit ve ahreti kullanarak kendisine nasıl teselli verdiğini izah ediyor.

Dünyayı hedef yapan bir adam, dünyevi işlerinin bizzat dünyada da neticesini göremediği için kendini teselli etmek için ahreti kullanır. Halbuki ahretin saadeti Allah’ın rızasının bir neticesidir, ihlas ile olur. Yani ahreti dünyasına ve dünyevi huzuruna bir vasıta bir dirsek yapıyor, halbuki durum tersine olması lazım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...