Bediüzzamanın, tarafsız bakarak ona (şeytana) aldanması ne mânaya geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

«Sen Kur'anı pek âlî, çok parlak görüyorsun. Bîtarâfâne muhakeme et, öyle bak. Yâni bir beşer kelâmı farzet bak... Acaba o meziyetleri, o zînetleri görecek misin?» dedi. Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelâmı farzedip, öyle baktım. Gördüm ki: Nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer. Öyle de o farz ile Kur'anın parlak ışıkları gizlenmeğe başladı. O vakit anladım ki, benim ile konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'andan istimdad ettim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaaya kat'î bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı..."(1)

Yedinci Söz’de şöyle bir ifade geçer. “Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım.”

Burada Üstad Hazretlerinin medar-ı bahs ettiği aldanma, şeytanın Kur’ana tarafsız bir nazarla bakma teklifini bir an için yerine getirmesi demektir. Üstad Hazretleri bu risalesinde, böyle bir bakışın ne kadar menfi neticeler verdiğini izah ederek, bizleri bu konuda ikaz etmiş oluyor.

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...