"Benim mahiyetim hem baki, hem sermedî bir ismin gölgesi olur; daha ölmez." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bekamın lezzet ve saadeti, aynen ve daha mükemmel bir tarzda Baki-i Zülkemalin bekasına ve benim Rabbim ve İlahım olduğuna imanımda ve iz’ânımda ve ikanımda vardır. Çünkü onun bekasıyla benim için layemut bir hakikat tahakkuk eder. Zira 'Benim mahiyetim hem baki, hem sermedî bir ismin gölgesi olur; daha ölmez.' diye şuur-u imani ile takarrur eder." (Şualar, Dördüncü Şua, Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye)

Cenab-ı Hak sermedidir. Yani ezelden ebede vardır ve zevali düşünülemez. Öyleyse zatı gibi, sıfatları ve isimleri de sermedidir. İşte maddi ve yaratılma itibariyle hadis olan, yani sonradan meydana gelen bizler, Allah'ın bir sıfatı olan ilminde bizzat bulunmamız hasebiyle bizler de ezelî ve ebedî oluyoruz. Yani bizler de sermedi oluyoruz. Çünkü Allah'ın bir şeyi bilmesi -bizim ilmimiz gibi- sonradan oluşma şeklinde olmayıp, ezelî ilminde hep vardır ve olacaktır. Bu nedenle bütün varlık alemi sonradan yaratılma itibariyle belirli bir ömrü ve başlangıcı olsa da, Allah'ın ezeli ilminde ezelden ebede kadar bir vücudu vardır. Bu nedenle sermedi sıfatların gölgesi hükmünde olup, daha yok olmazlar. Çünkü Allah unutmaktan münezzehtir.

Sonsuz bir ismin aynası da sonsuz olur, zira sonsuz isim sonsuz bir şekilde tecelli etmek ister. Sonsuz tecelli de sonsuz bir ayna ile mümkündür. İnsan Allah’ın sonsuz isimlerine tam bir ayna hükmünde olduğu için insan da sonsuzluğa mazhardır.

Bu sebeple iman ile Allah’ı tanıyan, ibadet ile onun rızasına erişen insanlar cennette sonsuz bir şekilde yaşayacaklar. Cennet insanlar için hem mükâfat yeridir, hem de ilahi isimlerin müstekâr bir şekilde tecelli ettiği bir merkezdir.

İnsan ilahi isim ve sıfatlara bir tecelli merkezi bir ayna ve bir alan olmasından dolayı sonsuzluğa mazhardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- İLM-İ EZELÎ

- "Her şey Allah'ın ezelî ilminde vardı." denildiği zaman, akla şöyle bir soru geliyor: "Allah'ın ezelî ilminde zaman mefhumu olmadığından, her şey de o ilim dairesinde ezelî mi olur?"

- "İlm-i ezelî, hadisin tabiriyle, manzar-ı âlâdan, ezelden ebede kadar her şey, olmuş ve olacak, birden tutar, ihata eder bir makam-ı âlâdadır." İzah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

taner_tonkur

Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...