Bil ki, sebebin halkı ve sebebiyetinin takdiri ve müsebbebin vücuduna lâzım olan şeylerle teçhizi, kudretine nisbetle zerreler ve şemsler müsâvi olan Zâtın "Kün" emriyle...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bil ki, sebebin halkı ve sebebiyetinin takdiri ve müsebbebin vücuduna lâzım olan şeylerle teçhizi, kudretine nisbetle zerreler ve şemsler müsâvi olan Zâtın "Kün" emriyle müsebbebi halk etmesinden daha kolay, daha ekmel, daha âlâ değildir.." (1)

İzahı: Allah, sebep ile müsebbebi, yani ağaç ile meyveyi bir yaratır. Müsebbebin (meyvenin) ortaya çıkması için gerekli olan sebeplerin (ağaç, yaprak vs.) tümünü de meyveyi yaratan yaratır. Allah'ın kudretine nisbeten, sebep olan ağacın yaratılması ile müsebbeb olan meyvenin yaratılması arasında mukayese yapılacak olursa, biri diğerinden daha kolay daha mükemmel ve daha yüksek değildir.

Madem öyledir, Allah yaratılması meyvesiyle aynı durumda olan sebebi niçin halk etsin. Doğrudan doğruya meyveyi yaratabilirdi, demek ki başka hikmetleri vardır. O hikmet ise, Otuz İkinci Söz'de şöyle izah edilmektedir;

"Meşîet ve hikmet-i İlâhiyenin muktezâsıyla ve çok esmânın tezâhür etmek istemesiyle, müsebbebât esbâba rabt edilmiş, her bir şey bir sebeple bağlanmış." (2)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Hubâb.

(2) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...