"Evet bahar, mahzen-i erzak bir vagondur, gaibden gelir." Her saat bir şimendiferin gaipten gelmesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenâb-ı Hakk’ın bütün isimleri manevî birer hazinedirler. Esmâ-i hüsna için “künuz-u mahfiye” tabiri kullanılır. Meselâ, Rezzak ismi bir hazinedir, bütün rızıklarda o isim tecelli etmekte, dolayısıyla bütün rızıklar o gizli hazineden gelmektedir.

Bütün bu isimler gaybîdirler, yani maddî gözümüzle görünmezler.

Bu dünyada muhtaç olduğumuz şeyler fabrikalarda imal ediliyor, daha sonra çeşitli nakil vasıtalarıyla bize ulaştırılıyorlar. Burada nakliye için “şimendifer” örnek olarak verilmiş.

Dünya nimetlerinin var edilmeleri buna benzemez. Bunlar başka ülkelerden değil, Allah’ın gaybî hazinelerinden gelmektedirler.

“Bir senede yirmi dört bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatıyla mevsimlere uğrayıp, baharı bir büyük vagon gibi, binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak, kışta erzakı tükenen bîçare zîhayatlara...”(1)

Bütün taifelerin, yani canlı türlerinin muhtaç oldukları gıdalar bahar vagonuna, herhangi bir istasyondan yahut limandan yüklenmiyorlar. Bahar, bir ilâhî kanun. O mevsim geldiğinde ağaçların içinden yapraklar çıkmaya başlıyorlar; bunu çiçeklerin açması ve meyvelerin çıkması takip ediyor. Ne yapraklar, ne çiçekler, ne de meyveler ağacın gizli bir bölmesinde depo edilmiş değiller. Bunlar Allah’ın gaybî hazinelerinden geliyorlar, yani ilâhî fiillerin icraatıyla ve ilâhî isimlerin tecellisiyle bu nimetler yeniden yaratılıyorlar.

(1) bk. Şuâlar, On Birinci Şua, Altıncı Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...