"Senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette müşküldür." Aklın göze inmesi ve göze perde çekilmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve birşey göstermek elbette müşküldür..."(1)

Elin vazifesi tutmak, ayaklarınki yürümek olduğu gibi, ruh âlemimizde de aklın vazifesi anlamak, kalbin vazifesi de inanmak, iman etmektir. Gözünün görmediğine inanmayan insan, aklın ve kalbin vazifelerini göze yüklemiş olur.

Bilim adamları insan gözünün kâinatta mevcut ışınların çok az bir kısmını gördüğünü söylüyorlar. Bazılarına göre bu oran binde birden de küçük. Ama göremedikleri ışınları inkâr da etmiyorlar, "var ama biz göremiyoruz" diyorlar. Işınları inkâr etmek büyük bir cehalet olduğu gibi ışınlardan daha nuranî olan melekleri inkâr etmek ondan çok daha ileri bir cehalettir. Diğer iman hakikatlerini inkâr da böyledir.

Üstad Hazretleri, şöyle buyurur:

“Basar masnuatı görüp de basiret Sani'i görmezse çok garip ve pek çirkin düşer...”(2)

Basiret, kalbin görmesi, aklın anlaması manasındadır. Basiretsiz bir insan, yeri gördüğü halde yerçekimini inkâr eder, güneşe bakar ama cazibesini inkâr eder. Yavrusunu seven anneyi görür, ama şefkati inkâr eder. Hatta yemeğin tadını, çiçeğin kokusunu da inkâr eder. Zira onun aklı gözüne inmiştir, bu sayılanların ise hiçbiri gözle görülmezler.

Göze perde çekilmesinin en fazla görünen şekli imansızlıktır. Üstadımız “İman hem nurdur, hem kuvvettir.” buyuruyor. Karanlıkta kalan insanın gözü eşyayı göremediği gibi, küfür karanlığına düşen insan da iman hakikatlerinden hiçbirini bilemez.

İkinci Lem’ada “Her bir günah içinde küfre giden bir yol” olduğu beyan edilmekle, göze perde çekilmesinin ilk basamağının günahlara girmek olduğu ve bu yolun insanı sonunda küfre götürebileceği örneklerle izah ediliyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.
(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...