“Üstadımızın 'ecnebi kâfirler' tâbiri, İslâmiyet ve din aleyhinde çalışanlara aittir.” cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ecnebi kafirler” tabirine Üstad açıklama getirmiştir. Yani, her gayri müslim, İslam nazarında bir değildir. Zımmi dediğimiz İslam devletinde azınlık olarak yaşayan ve belli olan kişilerin, İslam devletinde maddi ve manevi hayatları hep korunmuş ve onlara yapılacak rencide edici yakıştırmalar da kanunlarla engellenmiştir.

İşte “Nur’un İlk Kapısı” kitabında geçen “ecnebi kâfirler” yakıştırması her gayri müslimi için değil, sadece düşmanca ve sinsice İslam dinine karşı çıkan, söndürmeye çalışan kişileri kapsadığını ifade ediyor. Çünkü Üstad Hazretleri kendi yolunda olan ve İslama karşı çalışma gayretinde olmayan kişileri, hep düşmanlardan ayırmış ve toptancılık yapmamıştır.

Üstad On Yedinci Lem’ada geçen şu ifadesiyle de bu farkı açıkça ortaya koymaktadır.

Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa’ya hitap etmiyorum. Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa’ya hitap ediyorum.”(1)

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, Beşinci Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...