"Bir iki Sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya 'ah' veya 'oh' gelir. Yani, ya teessüf eder, ya 'Elhamdülillâh'” der." Bu cümleleri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci nokta: Zevâl-i lezzet elem olduğu gibi, zevâl-i elem dahi lezzettir. Evet, herkes geçmiş lezzetli, safalı günlerini düşünse, teessüf ve tahassür elem-i mânevîsini hissedip 'Eyvah' der. Ve geçmiş musibetli, elemli günlerini tahattur etse, zevâlinden bir mânevî lezzet hisseder ki, 'Elhamdülillâh, şükür, o belâ sevabını bıraktı, gitti.' der, ferahla teneffüs eder. Demek bir saat muvakkat elem, ruhta bir mânevî lezzet bırakır ve lezzetli saat, bilâkis, elem bırakır."(1)

"Bir iki Sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya 'ah' veya 'oh' gelir. Yani, ya teessüf eder, ya 'Elhamdü lillâh' der."

"Teessüfü dedirten, eski zamanın lezâizinin zeval ve firakından neş'et eden mânevî elemlerdir. Çünkü zevâl-i lezzet elemdir. Bazan muvakkat bir lezzet daimî elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor."

"Eski hayatında geçirdiği muvakkat âlâmın zevâlinden neş'et eden mânevî ve daimî lezzet, 'Elhamdü lillâh' dedirtir."(2)

Üstad'ın yukarıda ifade ettiği gibi, lezzetin bitişinde acı vardır. Acının bitişinde de lezzet vardır.

Mesela, geçmişte çok ağrılı ve ızdıraplı bir hastalık geçiren bir adam, onu hatırladığında oh ve "Elhamdülillah" der. Çünkü o acı hastalık bitmiş, yerine güzel bir sıhhat gelmiştir. Hem de bu hastalık bir çok günahına kefaret ve bir çok sevabı da o adama hediye ederek gitmiştir. Bu adam hem hastalıktan kurtulduğuna şükreder, hem de sevap bıraktığına şükreder.

Yine geçmişte bir çok nefsin hoşuna giden lezzetleri tadan adam, o lezzetleri hatırladığında lezzetin bitişinden ve kayboluşundan dolayı bir ah ve of çeker. O lezzetler haram ise, bir de mesuliyet ve günahı bıraktığı için, ah ve of çekmesi iki kat artar. Eski günahlı günleri hatırlayıp düşünmek, insana lezzet değil acı ve pişmanlık verir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam.
(2) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...