"Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli, hoş geldin demeli. Geçmiş lezâiz, ah vah dedirtir. Ah, müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş âlâm, oh dedirtir. O oh, muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli, hoş geldin demeli. Geçmiş lezâiz, ah vah dedirtir. Ah, müstetir bir elemin tercümanıdır...”

Gelip geçici lezzetleri takip edip arzu etmektense, çabuk geçen sıkıntı ve acılara tebessüm edip "Hoş geldin!.." demeli.

Çünkü gelip geçmiş o lezzeti hatırladığında kaybettiğin için ah, vah ve tuh! çekersin. Hatta o lezzeti kaybetmenin acısı lezzetin kendisinden daha pahalı düşebilir. Bu cihetle bakıldığında her lezzetin içinde onu"kaybetme acısı" yatmaktadır. Yani bir tadarsın, bin ah çekersin.

“Geçmiş âlâm, oh dedirtir. O oh, muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir."(1)

Geçmişte çekilen sıkıntı ve kederler ise, hatırlandıkça aksine insana oh çektirir. Çünkü acının dinmesi ve sıkıntıların bitmesi lezzet iken, lezzetin sona ermesi de elemdir insana acı verir. Yani geçmişte çektiğin bir sıkıntının ağırlığı, acısı, sıkıntısı gitmiş yerine sevabı ve lezzeti gelmiş. Üstelik çekilen o sıkıntı insanı hem manen tekemmül ettirmiş hem de ahiretteki derecesini arttırmıştır.

Her bela ve sıkıntı bir nimetin, bir güzelliğin de habercisidir. Çünkü Allah kullarına karşı pek merhametli ve affedici olduğu için, her zahmetten sonra bir rahmet gönderir.

Dünyanın lezâizi zehirli bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi de vardır.” (Mesnevi-i Nuriye)

“Dünyanın gayr-ı meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzâtma. Firâkın elemi, telâki lezzetinden ağırdır.” (Mesnevi-i Nuriye)

İnsan elini gayr-i meşru bir lezzete uzattığında, elini manen parçalamış, kolunu kaybetmiş olur. “Firâkın elemi, telâki lezzetinden ağırdır.” Dünya lezzetlerinden ayrılmanın elemi, onlara başlangıçta kavuşmakla alınan lezzetten çok daha fazladır. Bunun en açık misalini, bir makamda bir süre vazife yaptıktan sonra o vazifeden alınan kimselerde görüyoruz.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 90.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...