Block title
Block content

“'Bismillahirrahmanirrahîm' yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş’a bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur." Burada geçen "insanî arş" ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın mahiyeti terakkiye ve inkişafa müsaittir. Bu mahiyetin “Zerreden ta şemse kadar dereceleri vardır.” Yani,   ideal itibariyle atom kadar küçük insanlar olduğu gibi, güneş kadar yüksek ve parlak insanlar da vardır. “Bazı insan bir zerrede boğulur, bazısında da dünya boğulur.” cümlesi bu farklılığı çok güzel ortaya koyar.

İnsanî arşa çıkmak, kendi insanlık mahiyetini arş gibi yüksek bir dereceye çıkarmak demektir. Arş bütün varlık âlemini ihata ettiği cihetle insan, terakki yolculuğuna önce kendi varlığındaki rahmet tecellilerini seyretmekle başlayıp sonra bütün yeryüzündeki tecellilere nazar eder ve sonunda bütün âlemlerdeki rahmet ve hikmet tecellilerini seyre koyulur. Buna göre, tefekkür yolculuğuna Rahîm isminin tecellilerinden başlayıp sonra Rahmân ismine geçer ve sonunda Allah’ın bütün varlık âlemlerindeki rahmet, hikmet, kudret, azamet tecellilerini düşünmekle manen yükselir, insanlık arşına çıkar.

Nur Külliyatında “besmelenin sırları” anlatırken çok ince bir noktaya dikkat çekilir, “Allah, Rahmân, Rahîm” isimlerinin besmeledeki diziliş sırasından şöyle bir mânâ keşfedilir:

Allah ismi, bütün isimleri ve sıfatları içine aldığından bütün âlemlerdeki her çeşit isim ve sıfat tecellilerine bu isimle işaret edilmiştir. Rahmân ismi, Rezzak mânâsına gelmekte ve yeryüzündeki bütün canlılara yapılan ihsan ve ikramı nazara vermektedir. Rahîm ismi ise, dünyada ahiret namına büyük bir imtihan geçiren insanoğluna bakmaktadır.

Buna göre, besmeledeki üç ismin sıralanmasında, önce bütün “kâinattaki,” sonra “yer yüzündeki” ve nihayet “insandaki” tecelliler nazara sunulmuştur.

Kâinat, yeryüzü ve insan... İşte bu sıralama Nur Külliyatında şöylece ifadesini bulmuştur:

"Demek, Bismillâhirrahmânirrahîm, sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Bismillahirrahmanirrahîm, yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş’a bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur."(1)

Arş, bütün varlık âlemini kuşatan ve tüm âlemlerin, tabiri caizse, idare merkezidir.

İnsanî arş ifadesi, “İnsan mahiyetinin en ileri yükseliş noktası.” , “insanlığın en ileri terakki noktası” mânâsında bir benzetmedir. Bu yükselişin sırası ise, insandan başlar, yeryüzünden geçer ve bütün âlemleri geri bırakacak noktaya kadar varır.

Yani ruhun bu yükselişi, “Nefsini bilen Rabbini bilir.” gerçeğinden başlar, yeryüzünü temaşa ve tefekkürden geçer ve bütün kainattaki isim ve sıfat tecellelerinin tefekkür edilmesiyle son bulur.

(1) bk. Lem'alar, On Dördüncü Lem'a, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"'Bismillahirrahmanirrahîm' yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş’a bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur." (Lem’alar) burda parantez içerisinde lemalar yazmışsınız.bu ifade lemalardadamı geçiyor.veya yanlış yazdınız heralde :)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
On Dördüncü Lemanın ikinci makamında geçiyor ki, Birinci söze de zeyl olarak ilave edilmiştir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...