Bizi biz yapan en büyük değer, benliktir. Ben her şeyden önce, özgürce düşünüp, özgürce karar vermeyi, çok daha yerinde buluyorum. Benliği bize veren Yaratıcı olduğuna göre, verilen benliğin dışına çıkmamız olanaksız. Özgür değilmişiz gibi oluyor...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının, -mutlak ve ezeli olmasından- tam manası ile idrak ve ihata edilmesi imkansızdır. Bu yüzden insana birtakım nisbi ve farazi hisler takılmıştır. Bu hislerin veriliş gayesi ise, Allah’ın, mutlak ve mücerred olan isim ve sıfatlarının bir derece anlaşılması ve kıyaslanarak bilinmesi içindir. Yoksa bu nisbi ve cüz’i olan duygular sahiplenilip, Yaratıcıya karşı meydan okuma aracı haline getirmek için verilmemiştir.

Bu manayı bir temsil ile izah edecek olursak: Çok zengin ve muktedir bir zat, emrinde çalışan iki işçiye, servet idare etmenin meşakkatini, tasarrufunun büyüklüğünü, zenginliğin birtakım lezzetlerini, kendi haşmet ve ihtişamını anlatmak için, çok tesis ve fabrikalarından ikisinin idare ve gelirini, bir yıllığına emaneten onlara verir. Şart olarak da fabrikanın mülkiyeti, içindeki makinaların eksiksiz geri verilmesi, kendi namına işlettirilmesi ve kendi ahlaki prensiplerine göre idare edilmesi gibi şeyleri o iki işçiye tembih eder.

İki işçiden birincisi fabrikanın idaresini alır ve aynen O zatın direktifine göre hareket eder ve onun çok vasıflarını kıyas yolu ile anlar. Mesela der, “Ben şu küçük tesisi idare ediyorum, şu zat ise binlercesini idare ediyor. Ben, şu kadar insanla uğraşıyorum, O binlercesi ile alakadardır. Şu tesisin gelirindeki zenginlik, şu O'nun mülkünün zenginliği, baş döndürür.” O Zat’a olan sevgi ve saygısı artar ve her zaman da orda geçici ve emaneten bulunduğunu unutmaz. Bu davranışı ile onun teveccühünü kazanır. O zat da, onu çok büyük bir mükafatla ödüllendirir.

Diğer işçi ise, fabrikaya girer girmez, vaziyetini ve vazifesini unutur. Hemen fabrikanın isim tabelasını indirir, kendi ismini takar. İdarede, O zatın ahlakına uymaz. Demirbaş olan makineleri haraç merac satar. Emanetçi ve geçici olduğunu hiç hatırlamaz. Asıl fabrika sahibini inkar eder ve ona meydan okur. Haddini aşarak temellük davasına sapar. Ayna olduğunu inkar eder. Mevhum olan, yani farazi olan hallerini gerçek telakki eder. Asıl fabrika sahibi olan zat da ona layık bir ceza ile onu cezalandırır.

İşte bu misalde olduğu gibi, insanın vücudu bir fabrika azaları gibidir. O zat ise, Cenab-ı Haktır. O iki işçi ise, biri mümin ve haddini bilen, temellük (kendine mal etme) davasına sapmayan, benlik ve hislerini Allah’ın isim ve sıfatlarını anlamakta kullananları temsil eder. Diğeri ise temellük davasına sapan, haddini aşan, kendine ait olmayan şeyleri kendine mal eden, firavun meşrep kafirleri temsil eder. O Zat’ın tembihleri ise İslam ve şeriattır ve hakeza.

Allah, insana bir özgürlük vermemiş olsa idi, insan kendi namına hareket edemezdi. Hatta insanın özgür olduğunun en kati ispatı; Allah’ı inkar edip ona meydan okumasıdır. Şayet cebir ve baskı olmuş olsa idi, insan, Allah’a karşı saygısızlık edemezdi. İslam benlik duygusunu inkar et demiyor, sadece onu hayır ve güzel yolda kullanmamızı istiyor.

Zaten insanı, Allah katında değerli ve sevimli yapan, benlik vasıtası ile elde ettiği marifet ve muhabbettir. İnsana benlik duygusunu takan bizzat Allah iken, neden benlik duygusunu tamamen inkar et desin. Allah’ın bizden istediği, benlik duygusunu inkar ve küfür yolunda değil, iman ve marifet yolunda kullanmamızdır.

Bu benlik duygusunun nasıl kullanılması gerektiğini yukarıdaki temsilde bir parça izah etmeye çalıştık. Risale-i Nur'un Otuzuncu Söz'ünde, yani Ene Bahsinde, Üstad mükemmel ve ispati bir şekilde konuyu izah etmiştir; orası güzelce mütalaa edilirse, mesele vuzuha kavuşur kanaatindeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

baybarshan
Keşke o 30. Sözü güzelce bir şerh etsenizde bizler de güzelce istifade etsek, hatta bütün Sözler'i. Düşünürsünüz bir gün inşallah...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Bu projemiz gerçekleşmeye başladı. Bir diğer sitemiz olan "nurpenceresi.com"da külliyat sohbet haline gelmektedir. Oradan takip edebilirsiniz..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...