"Bütün mevcudatın Allah Teâlâ’nın birer şirin kitabı olmasını" izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kitap, okudukça insanın ufkunu geliştiren kaynaktır. İşte bu manasıyla her bir mahlûk da Cenab-ı Hakk’ın şirin birer kitabı ve mesajlarını bize ileten mektubudur. Bu kitaplarda Allah (c.c)'ın güzel isim ve sıfatları yazılmıştır. Dilerseniz şimdi şirin bir kelebek kitabını bir parça okuyalım ve bu kitapta hangi isim ve sıfatların yazıldığını görelim:

Kelebek yoktan icad edilmiştir. Bir zamanlar yok idi, şimdi ise var. Bu cihetle Hâlık (yoktan yaratan) ve Mucid (icad eden) isimleri bu kitapta yazılmıştır ve kendisini okutmaktadır.

Kelebeğe hayat verilmiştir; taş gibi, kaya gibi cansız değildir. Bu cihetle Muhyi (hayat veren) ismi bu kitapta yazılmıştır.

Kelebek çok güzel beslenmekte ve rızkı ona mükemmel olarak yetiştirilmektedir. İşte bu cihetle Rezzak (rızık veren), Kerim (cömert olan), Mun’im (nimet veren), Mukit (besleyen) gibi isimler bu kitapta yazılmıştır ve kendilerini okumayı bilenlere arz ederler.

Kelebek çok güzel bir şekilde boyanmış ve harika bir biçimde tezyin edilmiştir. Bu cihetle Mülevvin (boyayan) ve Müzeyyin (süsleyen) isimleri bu kitapta yazılmıştır.

Kelebeğe bir suret verilmiştir. Bu cihetle Musavvir (suret veren) ismi bu kitapta yazılmıştır.

Kelebeğin vücudunda son derece bir hikmet ve bir denge mevcuttur. Bu cihetle Hakîm (hikmetle iş yapan) ismi bu kitapta yazılmıştır.

Hiçbir kelebek diğer kelebeklere birebir benzemez. Bu benzememe cihetinde, sanatkârının irade sahibi olduğunu göstermekle onda Mürîd (irade sahibi olan) ismi yazılmıştır.

Bu kelebek kanatlar, gözler ve vücut yapısı gibi azaları cihetiyle de diğer kelebeklere benzemektedir. Demek bunu kim yapmışsa, diğerlerini de o yapmıştır. Bu cihetle Vahid, Ehad, Ferd gibi isimler bu kitapta yazılmıştır.

Bu kelebek bir zaman sonra ölecektir. Bu cihetle de Mümit (öldüren) ismi bu kitapta yazılmıştır.

Sözün özü: Bu kelebek esmâ-i hüsnânın şirin bir kitabı olmuş ve bu kitapta yüzlerce esma tecelli etmiştir. Bu yazıları okumasını bilenler bu şirin kitabı okur ve manasıyla neşelenirler.

Bu kelebek gibi diğer bütün mahlûkattaki esmâ tecellilerini en harika şekilde okutan Risale-i Nur Külliyatıdır. Bu eserleri okuyup anlayanlar bir çiçekte bile tecelli eden en az elli beş ismi görür ve okurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...