"Kâinat sahifesinde âyâtını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar, zîhaşmet ve zîkudret sahibidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyet: Nişan, alamet, işaret; kimsenin inkâr edemeyeceği açık delil demektir.

Bu kâinat, bir kitab-ı kebir ve içindeki her bir varlık da bu kitabın bir âyetidir. Güneş, ay ve yıldızlardan, kuşlara, kelebeklere, ağaçlara ve balıklara kadar her şey Allah’ın varlığının bir nişanı ve birliğinin apaçık bir delilidir.

İşte bu manada, her şey kâinat sayfasında kudret kalemiyle yazılan bir âyettir.

İsm-i Hakem’in tecelli-i âzamı şu kâinatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki, her sahifede yüzer kitap yazılmış ve her satırında yüzer sayfa dercedilmiş ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur ve her harfinde yüzer kelime var ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur bir tarza getirmiştir.”(1)

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Üçüncü Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

m_konya

zihaşmet ve zikudret kelimelerindeki -zi ön eki sahiplik anlamında değil mi, sonunda tekrar sahibidir kelimesiyle devam etmiş, yoksa başka bir mana mı var nasıl anlamalıyız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

ZÎ: Arapçada kelimenin yerine göre "Zâ, Zû, Zî" şeklinde okunan, "sâhib" manasını ifade eden ve birleşik kelimeler yapılan bir edattır.

Zikudret, zihaşmet birleşik bir kelime oluyor “zi” ise burada bir edat olarak kullanılıyor.

Risale-i Nur Türkçe bir tefsir olmasından dolayı Arapça bir terkibin arkasından “sahibidir” ifadesini kullanması cümle akışını bozan gereksiz bir tekrar kapsamına girmez. Zîhaşmet ve zîkudret gibi ifadeleri özel bir terim özel bir terkip olarak değerlendirmek gerekiyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...