"Cemaatte olan kuvvet fertte yoktur... Bu nükteler göz önüne getirilmekle o Hazretin sayfası okunmalıdır." Bu nüktenin burada zikrinden kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncü nükte: Cemaatte olan kuvvet fertte yoktur. Meselâ, çok iplerin heyet-i mecmuasının teşkil ettiği urgandaki kuvvet, ipler birbirinden ayrı olduğu zaman bulunmaz."

"Bu nükteler göz önüne getirilmekle o Hazretin sayfası okunmalıdır. Evet, o Zâtın bütün âsârı, sîretleri, tarihçe-i hayatı ve sair ahvâli, onun pek büyük, azîm ve ahlâk sahibi olduğuna şehadet ediyorlar. Hattâ düşmanları bile onun ahlâkça pek yüksekliğinden dolayı kendisini "Muhammedü'l-Emîn" ile lâkaplandırmışlardır."(1)

Peygamber Efendimiz (asv)'in peygamberliğine işaret edip ispat eden deliller, hem çoktur hem de kuvvet ve sağlamlık noktasından muhteliftir. Bir delil tek başına düşünüldüğünde bir ip gibidir, ama bütün deliller topluca düşünüldüğü zaman adeta kopmaz, çok sağlam bir urgan gibi olur. Şayet bir delil seni tatmin etmez ise, bütün delilleri kendi aleminde bir urgan gibi toplayıp sağlam bir imana sahip olabilirsin, denilmek sureti ile evham ve şüphelere darbe vuruluyor.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 23 ve 24. Ayet Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...