Cenab-ı Hak, insan denilen saraya, nur âleminden nasıl cevher dercetmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, her bir hayvan, öyle bir kasr-ı İlâhîdir. Hususan insan, o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri, bir kısmı âlem-i ervahtan, bir kısmı âlem-i misalden ve Levh-i Mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava âleminden, nur âleminden, anâsır âleminden geldiği gibi; hâcâtı ebede uzanmış, emelleri semâvat ve arzın aktârında intişar etmiş, rabıtaları, alâkaları dünya ve âhiret edvârında dağılmış bir saray-ı acip ve bir kasr-ı gariptir."(1)

Allah’ın bir ismi Nur ve bütün esmâsı nuranîdir. İnsanın fıtratında ve mahiyetinde bulunan her bir istidat, latife ve duygu; Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellileridir.

Cevher tabiri bir kinayedir, bu ince duygu ve latifelere işaret eden bir temsildir.

İnsan sarayının bütün cevherleri nuranî olan İlâhî isimlerin tecellileri olduğu gibi, temsildeki nur âlemi ifadesi ile de güneş kasd edilmektedir.

Mesela insanın simasındaki göz; Allah’ın basar sıfatının, kulak, sem sıfatının, konuşması kelam sıfatının bir tecellisi ve cilvesidir. Siması, Musavvir isminin; hayata lazım olan rızkın gönderilmesi, bedenin ve bedende çalışan hücrelerin beslenmesi, Rezzak isminin nakışları ve tecellileridir.

Metinde geçen nur âlemi ifadesi güneşe işaret etmektedir. Bitkiler güneş ışığından sağladıkları enerji ile fotosentez yaparlar. Böylece kendi bünyelerini inşa ettikleri gibi, insanların ve hayvanların da hayatına lazım olan gıdayı temin ederler. Bir sonraki safhada hayvanların da insanlara gıda olduğu düşünülürse, rızkın temelde güneş ışığına (yani nur âlemine) bağlı olduğu anlaşılır.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...