On Dördüncü Nota

İçerikler


 1. "Ey esbapperest insan! Acaba, garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor." Devamıyla izah eder misiniz?

 2. Cenab-ı Hak, insan denilen saraya, nur âleminden nasıl cevher dercetmiştir?

 3. "Bazı eblehler var ki, güneşi tanımadıkları için, bir âyinede güneşi görse, âyineyi sevmeye başlar." Bağlandığımız fâni şeyler de bu tarife girer mi?

 4. "Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin, bir ayinedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedit bir muhabbet-i beka, o ayine için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil." İzah eder misiniz?

 5. "Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi... En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun." İzah eder misiniz?

 6. "Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir." Kalbin zerrecikte yerleşmesini nasıl anlayacağız?

 7. "Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz; bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor..." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "O latife, bir saç kadar bir sıkleti, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir hâlete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür." İnsandaki latifeler zayıflar ve ölür mü?

 9. "Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma." İzah eder misiniz?

 10. "Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir..." Dördüncü Remzi özetler misiniz?

 11. "Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun." cümlelerini izah eder misiniz?

 12. "İşte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...