Cenab-ı Hakk'a nazır ve ona vasıl olan yollar, kapılar; alemin tabakaları, sayfaları, mürekkebatı nisbetinde bir yekun teşkil etmektedir. Bu cümleyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainattaki her bir şey, Allah’a açılan birer pencere hükmündedir. Yani yıldızlardan ve galaksilerden tutun ta dağlara ve ovalara, oradan çiçeklere ve böceklere kadar her şey, Allah’a ve onun marifetine açılan birer tabaka birer levha birer pencere hükmündedirler. Bu noktadan bakacak olursak, kainattaki her bir şey Cenab-ı Hakk'a nazır ve ona vasıl olan yollar hükmündedir.

Bir eşyanın üstündeki nakış ve sanat iman ve tefekkür nazarı ile okunur ise, bu okumak direkt o nakış ve sanatın nakkaşına ve sanatkarına intikal ettirir. Yani her bir mevcut üstünde Allah’a açılan pencereler vardır. Bizim yapmamız gereken sadece o pencerelerden iman gözü ile seyretmektir.

Mesela, bir elmanın güzel şekli Allah’ın Musavvir ismine, estetik ve güzel kabuğu Müzeyyin ismine, vücuda gıda ve kuvvet olması Rezzak ismine, tatlı ve cezbedici olması Kerem ve Rahim isimlerine intikal edip uzanır. Biz bu manaları elma üstünde ve diğer sanatlar üstünde okuyabilirsek, her an Allah’ın eşya ve mahlukat ile alakadar ve yaratmakta olduğunu anlarız. Özellikle de kendi vücut ve nefsimizdeki tecellileri iman nazarı ile okuyabilirsek, her an Allah’ın terbiye ve tedbirinin üstümüzde olduğunu müşahede ederiz; bu bize güzel bir kapı ve sayfa olur.

Alemin tabakalarından maksat; eşya ve onun türleridir. Mesela yıldızlar marifetullah için bir tabakadır, dağlar, ovalar, nehirler, bitkiler ve hayvanlar da hakeza aynı şekilde Allah’a vasıl olan yol ve tabakalardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...