Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri eşyada tecelli ediyor mu? Mesela melekte Şafi ismi, bir taşta Hay ismi tecelli ediyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her bir ismi tecelli edip manasını izhar etmek istiyor. Şayet sadece bazı isimler tecelli etmiş olsa idi, diğer isim ve sıfatlar manalarını izhar edemezlerdi. Bu sebeple Allah, her ismin tecelli sahalarını hikmetiyle kayıt altına alıyor ki, hem diğer isimler tecelli etsinler. Böylece, hem sanat-ı ilahi ilan edilsin, hem de seyircileri olan şuur sahibi varlıklar bütün isim ve sıfatları okuyup, zevkle seyretsinler.

Mesela, Rahmân ve Rahîm isimleri mutlak olarak tecelli etse idi, hastalıklar ve musibetler yol bulup bize ulaşamazdı. O zaman da Şafi ismi tecelli etmezdi. Bu yüzden Şafi isminin tecelli etmesi için de hastalıkların olması lazım geliyor.

Yani tecelli dairelerinin farklı olması, isimlerin tecelli edip manalarını icra etmeleri içindir. Kabiliyetlerin muhtelif olmasında da bu mana esastır. Bir dairede birçok ismin hafi olması ve gölgede kalması, diğer galip ismin mana ve hükmüne hizmet etmek içindir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...