Cennet hangi alemde yer almaktadır? Şehadet alemi, gayb alemi vs... Buna benzer alemlerin adedi nedir ve mahiyetleri nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On sekiz bin alemden kitaplar bahsetmektedir. Bu adet çokluktan kinayedir. Belkide milyonlarca alem olabilir ve vardır.

Şahadet alemi: İnsanın gözü ve beş duygusu ile beraber müşahede ettiği alemdir.

Bir de inanarak kabul edilen, mantık ve aklın mikyaslarınca idrak edilen ve beş duyu organı ile normal şartlarda müşahede edilemeyen alemler vardır ki; bunlara da alemi gayp ve ahiret alemi denir.

İşte cennet ahiret alemindendir.

Cenab-ı Hak genel olarak mahlukatı ve alemleri iki özellikte yaratmıştır.

1. Fani alemler

2. Beka ile alakalı olanlar.

Fani alemler: Vega yıldızına bağlı, imtihan meydanı olarak yaratılmış, tahavvül ve tegayyürata müsait ve kıyamette yıkılacak olan kısım (alemi şahadet)

Baki alemleri ise: Fani alemden ayrılmış, değişken olmayan, sabit olan ve zıtların cevelan etmediği alemlerdir. Bunlara; cennet, cehennem, arş, kürsi, kâbe kavseyn, sitretü'l-münteha, sırat, levh, kalem vs. bütün ahiret alemleri dahildir.

Ayrıca mana ehlinin, müşahede ettiği ahiret ve manevi alemler ile; bizim içinde yaşadığımız şu şahadet aleminin vaziyet ve teşkili de ayrı ayrıdır.

Ahiret alemleri kalp ve manevi müşahede ile görünse dahi; mana ve gayp alemi olarak değerlendirilir.

Dolayısıyla alemlerin adetleri hususunda bizler nihayi bilgiye sahip değiliz. Ancak yaratan yarattığını bilir. Mahiyetleri de ana hatlarıyla yukarıda zikredildiği gibi olmakla beraber; esas mahiyet farkları Cenab-ı Hak katında malumdur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...