"Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın cesedi nasıl hava almadan, yemek yemeden, su içmeden, yeterli besin ve vitaminleri temin etmeden yaşayamaz ise, insanın ruhu da aynı şekilde namaz kılmadan, oruç tutmadan hayır ve hasenat işlemeden yaşayamaz, yaşasa da sağlıksız ve örselenmiş bir şekilde yaşar.

Yani insan bedeni için hava ve su neyi ifade ediyor ise, insan ruhu içinde namaz ve ibadetler aynı şeyi ifade ediyor denilebilir. Beden maddi şeylerle mutmain olurken, ruh da manevi şeylerle mutmain olur. Bedenin anatomisi maddi iken ruhunki manevidir.

“Bunlar; îman edenlerdir, Allah'ın zikriyle gönülleri (vicdanları) huzuur-u sükûne kavuşanlardır. Haberiniz olsun ki kalbler ancak zikrullah ile oturaklaşır (olgunlaşır).” (Rad, 13/28)

Ruhu müzikle, estetik sanatlarla, heykel yontmakla vesaire şeylerle bir yere kadar oyalayabilirsin, ondan sonra ruhun doyumsuzluğu ve fani şeylerle yetinememe gibi halleri seni taciz edip rahatsız edecektir. Bu yüzden insanın ruhu ve kalbi ancak ezeli ve ebedi bir cemal ve kemal mutmain edebilir.

Müminin gönlü kâmil bir iman muhabbetiyle dolduğunda, Rabbinin ismi onda dâimî bir zikir hâline gelir. Zikir, onun için âdeta bir âb-ı hayat / can suyu olur. Nasıl ki bir balık, sudan ayrı yaşayamazsa, o da zikirsiz huzur bulamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...