CİFİR İLMİ

Ebced sistemiyle, harflerin değerlerine göre gaybî sırları açıklayan ilme verilen isimdir. (bk. Ebced maddesi) Fakat bundan başka yönleri de vardır. Cifr ilmi, İslâm medeniyeti dışında Eski Yunan medeniyetinde, Ortadoğu medeniyetlerinde, Yahudi ve Hıristiyan medeniyetlerinde, Asur, Babil ve Mısır’da da gelecekten haber vermek amacıyla kullanılmıştır.

İslâmiyette ebced sistemindeki harflere verilen değerler vasıtasıyla bazı âyet ve hadislerdeki sırları ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Meselâ Hz. Ali (r.a.) Kur’ân-ı Kerimdeki bazı mukatta’a harflerinden Sıffin Savaşının tarihini çıkarmıştır.

Üstad Bediüzzaman da cifir ilminden yararlanarak birçok hesaplama yapmıştır ve Kur’ân âyetlerinden cifir ilmi yardımıyla vakıaya mutabık işaretler çıkararak bu işaretleri Kur’ân’ın bir mucizesi olarak yorumlamıştır. 9. Lem’a’da ise cifir ilmini herkesin bilemeyeceğini bu yüzden de ehil olmayanların bu ilmi kötüye kullanabileceklerini söyler. İman hizmetinin cifr ilminden yüz derece daha kıymetli olduğunu, cifr ilminin insanı meşgul edip iman hizmetinden uzaklaştırabileceğini anlatır.
Yükleniyor...