C-Ç

İçerikler


 1. "Cazibe, dafia, mümsike, musavvire, müvellide" ifadeleri Türkçe'de hangi manalara geliyor, açıklar mısınız?

 2. "Cehl-i mürekkep" ne demektir?

 3. "Cesed-i Misalî" Ne Demektir?

 4. "Cesed-i necmî", "beden-i misalî", "Ruh-u Muhammedî" ve "Hayat-ı Muhammedi" kavramlarını izah eder misiniz?

 5. "Cevher" ve "araz" kavramlarını açıklar mısınız?

 6. "Cevv" ile "feza" kavramlarını açıp, "cevv-i feza" terkibi hakkında da bilgi verir misiniz?

 7. "Cezb" ve "incizab" kavramlarının izahını yapar mısınız? Latife-i Rabbaniye ve seyrü sülûk açısından nasıl anlamalıyız? Üstadımız nübüvvet için; "İncizabdır, cezb-i Rahmânîdir" diyor...

 8. "Cüz cüz'i" ve "küll külli" kavramlarını açıklar mısınız?

 9. "Cüz'i irade" nedir? İnsana verilen cüz'i iradenin kiminde daha güçlü kiminde daha zayıf olması yaratılıştan mıdır?

 10. "Cüz-i ihtiyari" gibi, "cüz-i ilim", "cüz-i kudretimiz" de var mıdır?

 11. "Cüz-i ihtiyari" ve "cüz-i irade" aynı manaya gelen kavramlar mıdır?

 12. "Cüz-küll, cüzi-külli" kavramlarını açıklar mısınız, aralarında ne gibi fark vardır?

 13. "Cüzi fazilet" ile "külli fazilet" ne demektir, açıklar mısınız?

 14. "Cüzi istifade" kavramı ne demektir, biraz açar mısınız?

 15. "Cüzi tecelli" ifadesi geçiyor Risalelerde. "Cüzi tecelli" nasıl olur, böyle bir şey var mıdır?

 16. Cesed-i necmi ve beden-i misali ne demektir?

 17. İnsanda "cüz'i kudret" yok mu? Eğer var denilse, o zaman "Sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah'tır." ulvi beyanına zıt olmuyor mu; -haşa- yaratmada ortaklık gibi bir vaziyet ortaya çıkmış olmaz mı o zaman?

 18. İşaratü'l-İ'caz eserinin Arapçasında geçen "Cezr-i Asamm-i Kelami" kavramını izah eder misiniz?

Yükleniyor...