"Çünkü kulağın dimağa karabeti ve akılla sıla-i rahmi vardır." Bu ne demektir? Kulağın cenine benzemesi, akupunkturda kulaktan birçok bölgenin ağrısını teşhis ve tedavi etmelerine işaret olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Çünkü kulağın dimağa karabeti ve akılla sıla-i rahmi vardır. Halbuki mâden-i kelâm olan kalp ise, lisandan uzak ve ecnebîdir."(1)

Kulağın üstünlüğü her yönden gelecek bilgilere açık olmasındandır. Mesela, göz bir yöne bakar, bir yönden bilgi alırken, kulak her yönden gelecek seslere ve bilgilere açıktır. Kalp ve kulak cihet ve mekana bağımlı değil, ama göz bağımlıdır.

Akıl nasıl ki, çok farklı konuları aynı anda değerlendirebilir ve bir sözden çok manalar çıkarabilir. Kulak da aynı anda çok sesleri işitebilir ve fark edebilir. Oysa kalb çok manaların kaynağı olduğu halde, aynı anda lisandan sadece bir kelime çıkabilir.

Üstadımız bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"S - Kalbden sonra tercihen sem'in zikredilmesi neye binaendir?"

"C - Melekât ve malûmat-ı kalbiye, alelekser kulak penceresinden kalbe girerler. Bu itibarla, sem', kalbe yakındır. Ve aynı zamanda, cihât-ı sitteden malûmat aldığı cihetle kalbe benziyor. Zira göz, yalnız ön ciheti görür. Bunlar ise her tarafı görürler."(2)

Sizin ifade etmiş olduğunuz hususlar da farklı bir bakış açısı olarak değerlendirebilirler.

Dipnotlar:

(1) bk. Muhakemat, İkinci Makale (Unsuru'l-Belagat), On İkinci Mesele.
(2) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 7. Âyetin Tefsiri.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
- Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (36. Bölüm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...