"Dalâlette, iktidarsızlar muktedir görünmeleri ve ehemmiyetsizler şöhret kazanmaları içindir ki,.." Tahripkâr kimseler, hakikatte iktidarsız oldukları hâlde kendilerini neden kuvvetli göstermek istiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zaafını ve acizliğini tahrip ile kapatacağına inandığı için böyle bir tavra giriyor. Bütün zalimler ve diktatörler aslında korkak ve aşağılık insanlardır, bu korkaklığını zulüm ve baskı ile örtmeye çalışırlar. Şayet korktuğunu belli etse, alaşağı edileceğini ve iktidardan düşürüleceğini düşünürler.

Oysa insan zafiyet ve acizliğini idrak edip, zayıf ve aciz olmayan sonsuz kudrete sarılsa ve sığınsa o zaman sonsuz kudrete sığınmanın gücü ve şefkati ile baskı ve zorbalığa tenezzül etmez. Hazreti Ömer (ra), Allah’a karşı aczini ve zaafını ubudiyet ile ilan ettiği için, mükemmel bir iktidar kazanmış, onun döneminde kuzu ile kurt arkadaş olmuş.

Âlimler ve evliyalar şöhreti bir zehir görüp riya ve tasannudan yılandan akrepten kaçar gibi kaçmışlar; ama Allah onları insanlık içinde örnek bir şöhret yapmıştır. Onlar şöhretten kaçmışlar, şöhret onların peşinden koşmuştur. Oysa sapkınlar şöhret peşinden koşmuşlar, hatta namusunu feda eder derecesinde koşmuşlar.

Zafiyetim kuvvetimdir, acizliğim kudretimdir, fakirliğim zenginliğimdir, noksanlığım kemalimdir, hakaretim azametimdir, küçüklüğüm büyüklüğümdür, kesretim birliğimdir, alçaklığım izzetimdir, gözyaşım şefaatimdir, imanım intisabımdır, senin dergahında Ey Rabbim.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...