"Deli adama 'İyisin, iyisin' denilse iyileşmesi, iyi adama 'Fenasın, fenasın' denilse fenalaşması nadir değildir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümle insan psikolojisi ile ilgili bir cümledir. İnsan hem etkilemeye hem de etkilenmeye açık bir varlıktır. Telkin de insanı etkileme yöntemlerinden birisidir.

"Telkin" bir duyguyu, bir düşünceyi birinin belleğine sokma, ona aşılama anlamına geliyor. Diğer bir ifade ile şuur dışı bir süreç aracılığıyla, kişinin ruhi yönüyle ilgili bir fikrin gerçekleştirilmesi işlemidir telkin.

Mesela, küçük çocukların eğitimi mantıki olmaktan çok telkin yoluyla gerçekleştirilir. Bir çocuğa sürekli bir şekilde yalanın iyi olduğu telkin edilse, o çocuk yalancı olmayı sever ve yalan konuşmayı normal addeder.

Siyaset adamları, büyük hatipler, propagandacılar telkin yoluyla kalabalık grupları harekete geçirirler.

Bu sebeple insan davranışlarında ağır basan unsurun telkin olduğu söylenebilir. Endişe hallerinde telkine elverişlilik artar. Kişi kendi endişesini artıracak her şeye hemen inanır.

Öyle ise iyiliği yaşatmak istiyorsak, yapıcı ve iyiliğe sevk edici bir telkin, retorik ve dil kullanmalıyız. Üstadımız bu hakikati bu cümle ile veciz bir şekilde özetlemiş.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...