"Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır." ifadesini izah eder misiniz; Üstadımız hangi vesileyle söylemiş bu cümleyi, kimleri kastetmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakikat Çekirdekleri, isminden de anlaşılacağı gibi belli başlı kaide ve düsturların veciz bir şekilde ifade edilmesidir. Her bir madde bir hakikatin sûreti ve kalıbıdır; bu hakikatler hayatın tecrübeleri ve Üstad Hazretlerinin tefekkür ve tespitlerinden ibarettir. Yoksa hususî bir şahsa ya da hâdiseye bakmıyor.

Düşmanımın düşmanı, benim düşmanımı meşgul edip kuvvetini dağıttığı için, bana dost gibi fayda veriyor. Öyle ise düşmanımın bütün düşmanlarını dost gibi telakki edip onları aleyhime çevirmemem gerekir.

Aynı şekilde düşmanımın dostu da ona kuvvet ve cesaret verdiği için, düşmanım gibi bana zarar veriyor. Öyle ise düşmanımın dostuna karşı da düşman gibi teyakkuz içinde olmam gerekir.

Bütün bu tespitler hem şahıs hem cemiyet hem de devletler açısından aynıdır, değişmez. Siyaset ve idarecilerin, bu küllî düsturların ışığında hareket etmesi gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...