"Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır." ifadesini izah eder misiniz; Üstadımız hangi vesileyle söylemiş bu cümleyi, kimleri kastetmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır."(1)

Hakikat Çekirdekleri, isminden de anlaşılacağı gibi belli başlı kaide ve kuralların veciz bir şekilde ifade edilmesidir. Her bir madde bir hakikatin sureti ve kalıbıdır; bu hakikatler hayatın tecrübeleri ve Üstad Hazretlerinin tefekkür ve tespitlerinden ibarettir. Yoksa hususi bir şahsa ya da olaya bakmıyor.

Düşmanımın düşmanı, benim düşmanımı meşgul edip kuvvetini dağıttığı için, bana dost gibi fayda veriyor. Öyle ise düşmanımın bütün düşmanlarını dost gibi telakki edip onları aleyhime çevirmemem gerekir.

Aynı şekilde düşmanımın dostu ona kuvvet ve cesaret verdiği için, bana düşman gibi zarar veriyor; öyle ise düşmanımın dostuna karşı düşman gibi teyakkuz içinde olmam gerekir.

Bütün bu tespitler hem şahsiyetler açısından hem de devlet ve toplumlar açısından aynıdır, değişmez. Siyaset ve idarecilerin, bu genel tespitlerin ışığında hareket etmesi gerekir.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 69.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...