"Demek iman ne kadar mükemmel olursa, hürriyet o derece parlar. İşte Asr-ı Saadet" cümlesini teyit eden, Peygamber Efendimizin hayatından birkaç örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, hürriyet-i şer’iye Cenâb-ı Hakkın Rahmân, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır." (1)

Hürriyet-i şer’iye; bir olan Allah’a iman edip, bütün kainatın ve sebeplerin esaretinden ve mahkumiyetinden kurtulmak anlamındadır. İnsanın kalp ve ruhu öyle bir şekilde dizayn edilmiş ki; bütün kainata muhtaç, bütün sebeplere mahkumdur. Yaşamak için güneş ve buluta muhtaç olması gibi...

Öyle ise insanın kalp ve ruhu ya kainata ve onun içindeki sebeplere dilencilik edip onların esiri olacak ya da iman ve tevekkül ile bir olan Allah’a iman edip sayısız sebeplerin hükümranlığından ve tazyikinden kurutulacak. İşte iman ve tevekkül insan için hakiki bir hürriyet oluyor ki; iman ve tevekkül Rahman ve Rahim isminin insanlığa verdiği en büyük hediye, en büyük ihsandır.

Allah; Rahman ve Rahim isminin bir gereği olan şefkat ile insanlığa semadan iman ve tevekkül ipini sarkıtmış ki insanlar bu ip ile, sınırsız esaret ve mahkumiyetten azade olsunlar, kalp ve ruhları sebeplerin altında ezilip büzülmesin.

“Demek iman ne kadar mükemmel olursa hürriyet o derece parlar.” (2)

cümlesi bu manayadır.

Peygamber Efendimiz (asm)'in ciddiyetini, cesaretini, hadiseler karşısındaki metanet ve duruşunu gösteren bütün örnekler, yukarıdaki ifadeyi teyit eden örneklerdir. Savaşta en önde olması, bütün kavim ve aşiretini karşısına alıp bir adım geri atmaması gibi, sayısız haller bunun ispatı ve izahıdır. Bununla beraber, sahabelerin kimsenin önünde eğilmemeleri, kimseye riyakarlık etmemeleri, kimseye eyvallah etmemeleri, ölüme -şehadete- düğüne gider gibi gitmeleri gibi üstün vaziyetler, iman ile hürriyet arasında ciddi bir bağın habercisidir.

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye.
(2) bk. Münâzarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...