"Devr-i daimî gibi, cism-i zîhayat, telezzüzat için hayat-ı cismaniye destgâhının işlettirilmesiyle beraber ebedîleşir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Âlem-i ebediyette ise, zerrât-ı cisim sabit kalıp, terkip ve tahlile maruz değil; veyahut muvazene sabit kalır, (HAŞİYE) varidatla masarif muvazenettedir.Devr-i daimî gibi, cism-i zîhayat, telezzüzat için hayat-ı cismaniye tezgâhının işlettirilmesiyle beraber ebedîleşir."

"HAŞİYE: Şu dünyada cism-i insanî ve hayvanî, zerrat için güya bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki, câmid zerreler ona girerler, hayattar olan âlem-i bekàya zerrat olmak için liyakat kesb ederler, çıkarlar. Âhirette ise اِنَّ الدَّارَ اْلاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ (Asıl hayata mazhar olan âhiret yurdudur. Ankebut, 29/64) sırrınca, nur-u hayat orada âmmdır. Nurlanmak için o seyrüsefere ve o talimat ve talime lüzum yoktur; zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler."(1)

Dünyada gelir gider dengesi bozulduğu zaman, ölüm kaçınılmaz bir hale gelir. Yani insan bedeninde gelir azalır gider artarsa -ki buna yaşlanma deniyor- o zaman beden belli bir noktadan sonra ölür ve dağılır. Öyle ise bedenin devamlı ve daimi olabilmesi için gelir ve giderin sürekli denge ve daimilik içinde olması gerekiyor, devr-i daimi tabiri bu anlamda kullanılmıştır. Yani gelir gider dengesinin korunması demektir.

Mesela bir şirketin geliri azalır gideri çoğalırsa şirket iflas eder, ama gelir ile gider dengesi muhafaza edilir ise, o zaman şirket varlığını devam ettirir. Bunun gibi cennette insan bedeninin gelir gider dengesi sürekli eşit bir mesafede, dengede kalacağı için ölüm ona arız olamayacaktır.

Orada hayatlı olan cisimlerin hareketi ve işlettirilmesi sadece lezzet almak içindir, yoksa yeni bir terakki ve hedefe ulaşmak için değildir. Bu hareket ve işletme manası insan bedeni açısından ebedi bir devir içinde olacaktır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...