"Dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kâinata bir tahkirdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Felsefe, müspet ve menfi olmak üzere iki kısımdır.

Müspet felsefe din ile barışık, dini teyit ve takviye eden ve insanlığın hayrına ve faydasına çalışan kısım oluyor. Bu felsefi anlayış Kur’an’ın hikmetini anlamaya yardımcıdır, toplumun yararına ve gelişimine hizmet eder.

Menfi felsefe ise aklı esas alıp vahye meydan okuyan, dine muarız bir yoldur. Menfi felsefe, kâinata ve mevcudata mana-yı ismi ile bakar, yani bu felsefeye göre kâinat Allah’ın isim ve sıfatlarının talim edildiği bir mektep değil, kendi hesabına, manasız ve sanatkarsız bir tesadüf yumağıdır.

Bu sebeple dinsiz yani dine muarız ve muhalif giden felsefenin temeli, esası ve özü safsataya, demagojiye, hakkı batıl batılı hak göstermeye çalışan bir paradigmaya dayanır.

Oysa kâinatın yaratılış amacında en esaslı hikmet ve gaye, Allah’ı tanıtmak ve sevdirmektir. Menfi felsefe kâinatın bu yüce amaç ve hikmetini örttüğü ve yok saydığı için kâinatın hukukuna tecavüz ve tahkir etmiş oluyor. Bu ise büyük bir zulüm, haksızlık ve hakarettir.

Allah’ın sekiz ismine mazhar olup Allah’ın yüce sıfatlarını tanıtmak üzere dönen Güneşi serseri ve amaçsız dönen bir kütle şeklinde okuyup okutulursa bu, Güneş'in hikmet ve gayesine bir hakaret bir tahkirdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...