"Sonra, onun eserine bir mükâfat olarak, her bir harfine mukabil, tükenmez hazinesinden on altın verilsin irade etti." On altının hikmeti nedir, diğer feylesofların mükâfatı yok mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amma o müzeyyen Kur’ân ise, şu musannâ kâinattır. O hâkim ise, Hakîm-i Ezelîdir. Ve o iki adam ise, birisi, yani ecnebîsi, ilm-i felsefe ve hükemâsıdır. Diğeri Kur’ân ve şakirtleridir." (Sözler, On İkinci Söz)

"Kim Allah’a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona on misli verilir; kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür ve hiç kimseye haksızlık edilmez." (En’âm, 6/160)

Burada on altın ödül verilen kimse Kur’an ve şakirtleridir. On sevabın nedeni de ayette bir iyiliğe on sevap verilmesinden dolayıdır.

İnsan kâinata Kur’an’ın gözü ile bakabilirse kâinatın bütün manaları ve güzellikleri okunup anlaşılır ve her bakışı ve okuyuşu ibadet hükmüne geçer. Bir çiçeğe nazar ettiğinde o çiçek üzerinde nakışları görünen İlahi isimleri okur ve isimler ile Allah’ı tanır ve ona perestiş eder.

Ama kâinata heva ve hevesi ile bakan adam ise, kâinatın sadece zahiri ve nefse bakan cihetlerini görür. Allah ile olan münasebetleri gizlenir. Çiçeğe baktığında "Ne güzel yapılmış." demez, "Ne güzeldir." der. Allah ile hiçbir ilişki kurmaz.

Kâinata böyle bakan bir feylesofun mükafatı maddi ve dünyevidir. Mesela, Edison lambayı bulduğu için ahireti kurtulmuyor, çünkü ahiret için iman lazım. Ama dünyada zenginlik ve servet edinerek mükâfatını görmüş oluyor.

"Amma, ilm-i hikmet dedikleri felsefe ise, huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına 'mana-yı harfi' ile yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken, öyle etmeyip 'mana-yı ismi' ile yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. 'Ne güzel yapılmış.'a bedel 'Ne güzeldir.' der, çirkinleştirir. Bununla kâinatı tahkir edip kendisine müştekî eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kâinata bir tahkirdir." (bk. age.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...