Dokuzuncu Lem'a'nın başında geçen "Bu lem’ayı herkes okumasın. Vahdetü’l-vücudun ince kusurlarını herkes göremez ve muhtaç değil." ifadesini açar mısınız, Üstad'ın bunu söylemesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada zararlı ve kusurlu olan vahdet-i vücut mesleği değil, maddeci felsefesinin terbiyesi ile yetişmiş zamane insanlarının bu mesleği ve inceliklerini yeterince algılamamalarından çıkacak risk ve mahzurlara işaret ediliyor. Yani bu zaman insanları, İbn-i Arabi'nin o ince ve yüksek mesleğini anlamaktan çok uzaktırlar. Bu kitaplar ve bu meslekten bahis, bu zaman insanına faydadan çok zarar vereceği için, bu asrın hekimi olan Üstad Hazretleri, bu kitapları okumaktan men ediyor.

Vahdet-i vücut; varlığı birlemek ve tek varlık anlayışıdır. Yani Allah’ın ezeli varlığından başka varlıklara varlık nazarı ile bakmıyor, ta ki Allah üstündeki huzuru bozulmasın. Bir çeşit, Allah için kainatı inkar edip huzur kazanıyor. Ama günümüz insanları maddeye ve maddeciliğe öyle bir derinlik ile bağımlıdırlar ki, Allah için maddeyi inkar edip yok saymaları mümkün görünmüyor. O zaman bu meslekten dem vurduğu zaman, yani varlığı birlemeye kalkıştığı zaman, tersi ve aksi bir durum olabilir. Yani -Allah muhafaza- Allah için kainatı değil, kainat için Allah’ı inkara düşebilir. Nitekim felsefede panteizm ve monizm felsefeleri bu mantıkla oluşmuşlardır.

Özet olarak, kalbinde madde sevgisi kronik hale gelmiş zamane insanlarının, İbn-i Arabi’nin mesleğinden dem vurmaları ve onunla meşgul olmaları ve onu tatbike çalışmaları, büyük bir risk ve tehlikedir. Bu sebeple vahdetü'l-vücudun ince kusurlarını herkes göremez ve muhtaç değildirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR