"Eğer dünyanın ecel-i fıtrîsinden evvel irade-i ezeliyenin izni ile haricî bir maraz veya muharrib bir hâdise başına gelmezse..." Burayı devamıyla birlikte açar mısınız, “haricî maraz ve muharrip hadise” ne olabilir?

Soru Detayı

“Eğer dünyanın ecel-i fıtrîsinden evvel irade-i ezeliyenin izni ile, haricî bir maraz veya muharrib bir hâdise başına gelmezse ve onun Sâni’-i Hakîm’i dahi ecel-i fıtrîden evvel onu bozmazsa, herhalde hattâ fennî bir hesab ile bir gün gelecek ki:  اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ❊ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ❊ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ❊ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ❊ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ❊ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ manaları ve sırları, Kadîr-i Ezelî’nin izni ile tezahür edip, o dünya olan büyük insan sekerata başlayıp acib bir hırıltı ile ve müdhiş bir savt ile fezayı çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek; sonra emr-i İlahî ile dirilecektir.”
- Burayı devamıyla birlikte açar mısınız, haricî maraz ve muharrip hadise ne olabilir?
- Âyetlerin mânalarını verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ecel-i fıtrî; her mahlûkun yaratılışı itibariyle, Cenab-ı Allah tarafından tayin olunan vasatî ömrüne denir.

Şayet Allah, bu fıtrî ömrü hikmeti gereği herhangi bir sebeple bozmaz ise, her mahlûk fıtrî ömrünü tamamlar ve ölür. Her türün fıtrî ömürleri ayrıdır.

Dünya ve kâinatın da fıtrî ve biyolojik bir ömrü vardır. Faraza kıyamet kopmasa yine de kâinat fizikî ve biyolojik olarak ölüme mahkûmdur.

İnsan hiçbir hastalık ya da kaza geçirmese bile, belli bir yaştan sonra ömrü biter ve ölür. Bu, kâinat için de cari bir kanundur. Kâinat tekâmül kanununa tâbi olduğuna göre bir gün ölümü tadacağı muhakkaktır. Ancak bunun zamanı hakkında kesin olarak bir şey söylemek mümkün değildir.

Güneş bütünüyle hidrojen gazından ibarettir ve sürekli olarak hidrojen helyuma dönüşmektedir. Helyuma dönüşen kısımlar arttıkça güneşin enerji dengesi bozulacak ve kıyamet kopacaktır. Güneşin yaratılmasından bugüne kadar helyuma dönüşen miktar çok azdır ve bu görüşe göre kıyametin kopmasına milyonlar belki milyarlarca sene vardır.

Ancak, semavî haberler, hadîs-i şerîfler bu görüşü desteklemediğinden, kıyametin kopması, Üstadımızın ifadesiyle, “dünyanın ecel-i fıtrîsinden evvel irade-i ezelîyenin izni ile haricî bir maraz veya muharrib bir hâdise” ile gerçekleşecektir. Bu hâdise çok farklı şekillerde olabilir. Dünya bir gezegene çarpabileceği gibi, bir yıldız dünyamıza çarpabilir. Hiçbir çarpışma olmasa dahi, dünyanın sür’atinde bir azalma yahut artma, sistemin bozulmasına ve kıyametin kopmasına kâfi gelecektir.

“ …ecram-ı ulviyeden tek bir cirm, 'Kün' emrine veya 'Mihverinden çık!' hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar...”(1)

Âyet-i kerîmelerin mealleri:

“Güneş, dürüldüğü zaman. Yıldızlar (kararıp) döküldüğü zaman. Dağlar, yürütüldüğü zaman. ..." (Tekvîr, 81/1-3)

"Gök yarıldığı zaman. Yıldızlar saçıldığı zaman. Denizler kaynayıp birbirine katıldığı zaman. ..." (İnfitar, 82/1-3)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...