"Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, otuz zayiata mukabil yalnız biri kazanır, mağlûp vaziyetinde kalır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neş'et eden hodgâmlık ve asabiyet-i unsuriye ve umumî harpten gelen istibdadat-ı askeriye ve dalâletten çıkan merhametsizlik cihetinde öyle bir eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdadat meydan almış ki, ehl-i hak, hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse, ya eşedd-i zulüm ile tarafgirlik bahanesiyle çok bîçareleri yakacak; o hâlette o da ezlem olacak ve mağlûp kalacak."

"Çünkü, mezkûr hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar, bir iki adamın hatasıyla yirmi otuz adamı, âdi bahanelerle vurur, perişan eder. Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, otuz zayiata mukabil yalnız biri kazanır, mağlûp vaziyetinde kalır. Eğer mukabele-i bilmisil kaide-i zâlimânesiyle, o ehl-i hak dahi bir ikinin hatasıyla yirmi otuz biçareleri ezseler, o vakit, hak namına dehşetli bir haksızlık ederler."(1)

Ayarı ve merhameti bozulmuş bu asırda, iman için mücadele edenler manevi cihadı bırakıp maddi cihadı yapsalar, çok büyük risk ve zararlara meydan verecekler. Bu yüzden bu zarar ve riske düşmemek için, maddi değil manevi cihatla meşgul olmak bir zaruret haline gelmiştir.

“Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, otuz zayiata mukabil yalnız biri kazanır, mağlûp vaziyetinde kalır.” Bu cümlede, zalimlerin karşısında ehl-i hakkın şansının olmadığı ifade ediliyor. Yani hak ehli, onlardan birisini vursa, onlar hak ehlinden otuzunu vurur. Bire otuzu feda etmek de akıl karı değildir...

(1) bk. Şualar, On İkinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...