"Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse, ahlak-ı hamideye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i dareyne medar olur." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, şu üç misal gibi, insanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gafilane davransa, ahlak-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezaif-i uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse, ahlak -ı hamideye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i dâreyne medar olur."(1)

Meselenin tümüne birden bakıldığında, konu ile ilgili iki ayrı yorum yapılabileceği görülecektir.

Birisi: Her duygu ve cihazın kuvvetli ve hafif derecelerde kullanılabileceği, bu duygunun en şiddetli ve güçlüsünü ahireti kazanmaya, hafif derecesini de dünya işlerini görmeye sarf etmeliyiz. Mesela, bir insanın çok büyük sermayesi olsa, bu paranın azını ve ehemmiyetsiz kısmını nispeten ehemmiyetsiz olan işlere sarf ederken, ehemmiyetli ve variyetli kısmını ise çok ehemmiyet gerektiren işlere ve yatırımlara kullanması hikmetlidir. İşte bize verilen akıl, kalp, hırs ve gayret gibi hislerimizin ve cihazlarımızın her birisi bir sermaye gibidir. Bunun kuvvetli ve variyetli kısmını ahireti kazanmaya, hafif cihetini de dünya işlerini görmeye sarf etmek lazımdır.

İkincisi: Bize verilen duyguların bazılarının şiddetli, bazılarının da hafif olduğu manası anlaşılıyor.

Üstad Hazretleri her iki âleme derecesine göre ehemmiyet verilmesi gerektiğine işaret ediyor. Dünya âhirete nisbeten çok ehemmiyetsiz kaldığı için, hafif olan hissiyatları dünyaya, ehemmiyetli ve şiddetli olan hissiyatları da ahirete vermek gerekir, şeklinde anlamak daha isabetli olur kanaatindeyiz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Şedit hissiyatlar, umur-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve ...

1) bk. Mektubat, Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

elifzehra
"Eğer hafiflerini dünya umuruna " hafifleri dünya işlerine derken hangi manevi cihazlar olduğunu açıklarmısınız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
"Hafifleri" ifdesini, her duygumuzu şiddetli olarak ahirete, hafif olarak dünyaya kullanmak gerekir şeklinde anlamak daha doğru olur kanaatindeyiz. Yoksa hafif ve ağır diye iki çeşit duygu şeklinde anlamak yanlış olur. Mesela istikbal endişesi bir duygudur. Bunu kısmen dünya hayatımız için, ama şiddetli olarak da ahiret hayatı için kullanmamız tavsiye ediliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...