"Şedit hissiyatlar, umur-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve mâneviyeye sarf etse,.." Şiddetli hissiyatları mı; yoksa her hissiyatın şiddetli mertebesini mi ahirete sarfedeceğiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci mânâ daha isabetli. Zira insanın, hissiyatlarının hepsinde hem ahirete hem de nefse bakan ciheti vardır. İnsan şedit hissiyatlarının yönünü âhirete çevirmeli, istidadını ebedî hayatı kazanmak için kullanmalıdır. Zaten insana verilen harika cihazatın, eşsiz duyguların ve mükemmel latîfelerin gayesi de budur.

Lakin ilk mânayı da bütünü ile reddedemeyiz; zira bazı hissiyatlar vardır ki sanki sadece dünyaya bakıyor, münasebeti sadece dünya ile görünüyor. Bu duyguların keyfiyeti tamamı ile ahiretten kopuk ve alâkasız değildir, lakin ağırlık olarak dünyaya bakıyor.

Mesela, şehvet ve öfkenin ağırlığı bu dünyaya bakıyor; kalb, akıl, vicdan ve ruh gibi şeylerin ağırlığı da ahirete bakıyor, denilebilir. Ama kesinlikle iki tarafla da münasebetleri vardır, fark sadece ağırlık noktasındadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...