Ehadiyet ve vahidiyyet; ıstılahî olarak ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahid ve Ehad Cenab-ı Hakk’ın isimlerindendir ve her ikisi de O’nun bir olduğunu ifade eder. Aralarındaki fark şöyle izah ediliyor: Vahid, sıfatları eşsiz ve benzersiz olup O’nun sonsuz sıfatlarına sahip bir başka ilahın düşünülemeyeceğini ifade eder. Ehad, ise varlığı vacib, zâtı ezelî ve ebedî olan ancak Allah’tır, bu sıfatlara sahip bir başka ilahın olması muhaldir mânasına gelir.

Üstadımızın verdiği güneş misalinde her iki hakikat de ders verilmektedir. Şöyle ki, güneşin ziyası mukabilindeki bütün eşyayı ihata ettiğine göre, onun bu sıfatına sahip bir başka güneş yoktur. Güneşin her bir parlak şeyde ışığı, harareti, ziyasındaki yedi rengi yanında kendinin de bir cilvesinin görünmesi, bütün parlak şeylerdeki ışığın ve diğer sıfatların aynı Güneş’ten geldiğini, yani güneşin zatının bir olduğunu göstermektedir. Sıfatlar zattan ayrı düşünülemeyeceğine göre, güneşin zatının bir olduğu hakikati, onun sıfatlarının da varlığını birlikte ifade eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...