"Hem bin üç yüz otuz dört (1334) tarihinden başlayıp, öyle bir rejim ehl-i İslâm içine de sokuldu." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى اْلاٰخِرَةِ işaretiyle, bu asır hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye, ehl-i İslâma da bilerek, severek tercih ettirdi."

"Hem bin üç yüz otuz dört (1334) tarihinden başlayıp, öyle bir rejim ehl-i İslâm içine de sokuldu. Evet عَلَى اْلاٰخِرَةِ cifir ve ebced hesabıyla bin üç yüz otuz üç (1333) veya dört ederek, aynı vakitte, eski Harb-i Umumîde İslâmiyet düşmanları galebe çalmakla, muahede şartlarını, dünyayı dine tercih rejimi mebdeine tevafuk ediyor. İki üç sene sonra bilfiil neticeleri görüldü."
(1)

Hicri 1334 yaklaşık olarak miladî 1916 yılına tekabül ediyor ki, Osmanlının yıkıldığı ve yerine laik esaslı yeni bir rejimin kurulmasına yakın bir zaman dilimidir.

Laiklik ve sekülerizm dünyanın dine tercih edildiği ve dinî hakikatlerin dışlandığı ya da kalbe hapsedildiği bir dünyevîleşme hareketidir. Bu cereyanlar, bu maddeci asrın adeta dini haline gelmiş ve insanların ekserisi doğrudan ya da dolaylı olarak bu cereyanların tesiri altına girmişlerdir. Osmanlının yerine tesis edilen yeni rejim, bu esası bütün şiddeti ile uygulamış ve çok insanların dinsizliğine sebebiyet vermiştir.

İnsanlık için böyle dehşetli ve tarih-i beşerde eşine rastlanmamış böyle emsalsiz bir tehlikenin Kur’an tarafından işarî ve remzî olarak ifade edilmemesi, belağat ve fesahat açısından mümkün değildir. Hatta ayetin zahirî manası, en az batınî manası kadar bu cereyanlardan ve onların insanlık açısından ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyor, diyebiliriz.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (74. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...