"Takvâ ile seyyiattan temizlenir temizlenmez, hemen onun ardında imanla tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir." Önce iman sonra takva olması gerekmez mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bunların biri tahliye تَخْلِيَه diğeri tahliye تَحْلِيَه ’dir.

Tahliye, تَخْلِيَه tathir etmek ve temizlemektir."

"Tahliye تَحْلِيَه ise, tezyin etmek ve süslendirmek mânâsınadır. Bunlar birbiriyle arkadaş olup, burada olduğu gibi, daima birbirini takip ediyorlar. Onun için kalb, takvâ ile seyyiattan temizlenir temizlenmez, hemen onun ardında imanla tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir."

"Kur’ân-ı Kerim, takvâyı üç mertebesiyle zikretmiştir:

Birincisi, şirki terk,
İkincisi, maâsiyi terk,
Üçüncüsü, mâsivâullahı terk etmektir."

"Tahliye تَحْلِيَه ise, hasenat ile olur. Hasenat da ya kalble olur veya kalıp ve bedenle olur veyahut mal ile olur."

"A’mâl-i kalbînin şemsi, imandır.
A’mâl-i bedeniyenin fihristesi, namazdır.
A’mâl-i mâliyenin kutbu, zekâttır."
(1)

Takvanın ilk mertebesi şirkten temizlenmektir. Günahlar manevi kir olduğu gibi (bk. Mutaffifin, 83/14); Tevbe suresi 28. ayette “Müşrikler ancak bir pislikten ibarettir.” buyurulmakla, şirkin de pislik olduğu anlaşılmaktadır. Elbette itikaddaki pislik kalbdeki imanı da telvis edeceğinden, evvela şirkten takva ile imanımızı muhafaza etmek rüçhaniyet kazanmaktadır.

Demek şirkten takva etmekle, kalbi tahliye, تَخْلِيَه edip temizledikten sonra, iman dediğimiz ve tahliye تَحْلِيَه anlamındaki tezyin ve süslendirme söz konusu olur.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 3.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...