"A’mâl-i mâliyenin kutbu, zekâttır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kalbin ameli iman, ihlas, haşyet, muhabbet gibi şeylerdir. Bedenin ameli namaz, oruç, kıraat gibi şeylerdir. Mal ve mülkün ameli ise, yardımlaşma ve sadakadır. Mali ibadetlerin en değerlesi en üstünü en sevaplı olanı ise farz olan zekattır. Üstadımız bunu mealen "Mal ile yapılacak amellerin kutbu, yani en üst seviyesi zekattır." şeklinde ifade ediyor.

Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm’ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyrulmaktadır:

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin…” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20);

“Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe, 9/103)

İnsan hayatında ekonominin çok büyük bir önemi bulunuyor, bu yüzden Allah her Müslümana ekonomik anlamda da sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumlulukların en önemlisi ve en değerlisi ise zekat oluyor. İnsan namazı kılsa, orucu tutsa, hacca gitse, ama vermesi gerektiği halde zekat vermese, Allah’a karşı kulluğunun bir tarafı çökmüş demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...