"Elbette ve herhalde, o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile hâşiyeleri de yazılacak ve umumun defter-i a'mâlleri onda kaydedilecek." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem madem bahar faslında, zeminin dar sayfasında hatasız yüz bin kitabı birbiri içinde yazan bir kalem-i kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Ve o kalem sahibi yüz bin defa ahd ve vaad etmiş ki, 'Bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak, geniş bir yerde güzel ve lâyemut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım.' diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde, o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile hâşiyeleri de yazılacak ve umumun defter-i a'mâlleri onda kaydedilecek."(1)

Allah kâinat kitabında sayısız kitapları yazıp gözümüz önünde sergiliyor. Mesela; yüz gramlık bir et parçası olan göz bir kitap ki, bir doktor bu kitabı anlamak ve mütehassısı olmak için en az on altı yıl eğitim görüyor. Sema ucu bucağı olmayan, sayısız cümleler hükmünde olan yıldız ve galaksilerle dolu bir kitaptır. Kozmoğrofya ilmi bunu tetkik ediyor vesaire. Bunlar Allah’ın göz önünde yaptığı müşahhas ve inkâr edilemez yazıları ve kitaplarıdır.

Allah bu kitapların daha geniş ve daimîsi olan ahiret kitabını yazacağını, göndermiş olduğu peygamberler ve kitaplar ile vaad ediyor. Bunun mümkün ve Allah için de kolay olmasını, yaptığı icraatlar ile akla ispat ediyor. Yani benim şu kâinatta yaptıklarım ahirette yapacaklarımın teminatı ve delilleri hükmünde diyerek, insanın aklına delil sunuyor.

O kitaptan kastedilen mâna ahiret âlemidir. "Aslı yazılmış" demekle de hâlihazırda ahiretin yaratılmış olduğunu ve insanların ölüp yeniden diriltilmesi ile de bu kitabın yani ahiretin tamama erdirileceğini ifade ediyor. Bütün insanların amellerinin kayıt ve zaptı da bu ahiret âleminin tamamlanmasında mühim bir ipucu hükmündedir.

(1) bk. Şualar, Dokuzuncu Şua İkinci Nokta.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...