"Emaneti bihakkın eda eder ve o enenin dürbünüyle, kâinat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür." Bu ayetin enaniyet ile tefsiri konusunda biraz açıklama yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Soruda geçen âyet-i kerîme Şems suresindedir. Bu surede önce şemse, duha vaktine, kamere, gündüze, geceye, semaya, arza yemin edilmekle bu eserlerdeki kudret, hikmet ve rahmet tecellilerine dikkat çekilir. Sonunda “nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de ona kötülük duygusunu ve takvayı (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene yemin ederim ki,” buyrulduktan sonra, dokuzuncu ve onuncu ayetlerde, bütün bu kasemlerin cevabı olarak şu hakikat dersleri verilir:

“Nefsini arındıran (onu temizlikle parlatan) kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.”

Üstadımız, emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdinin ene olduğunu ifade etmiştir. İnsan, enaniyetini yani kendisine verilen o mükemmel istadat sermayesini yerinde kullanırsa nefsini arındırmış olur ve onu yanlış yolda kullanma tehlikesinden uzak kalır. Aksi halde, onu kirleterek ziyana uğratır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...