"En büyük ve en küçük şeyler Ona nisbeten birdirler. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar kolaydır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önceki iki cümlede “Haşri yapacak zât da nihayet derecede muktedirdir.” ve “Onun kudretinde noksan yoktur.” buyurulmakla, bu hakikatin kabulüne zihinler hazırlanmış ve bu cümlede "En büyük ve en küçük şeyler Ona nisbeten birdirler.” buyurularak önemli bir noktaya dikkat çekilmiştir.

Sınırlı bir kudret için küçük şeylerle büyük şeyler arasında fark olduğu açıktır. Meselâ, bir kişi elli kiloluk bir yükü ancak kaldırabiliyorsa o kişi için on kiloyu kaldırmakla yirmi kiloyu kaldırmak arasında fark olur. Birincisini daha kolay kaldırır. Çünkü kudreti sınırlıdır. Fakat, sınırsız bir kudret için böyle bir şey düşünülemez.

Sonsuza göre bir ile binin farkı olmadığı gibi, sonsuz kudret için de atomu yaratmakla güneşi yaratmanın farkı olmaz. Bu hakikat bir sonraki cümlede “Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar kolaydır." şekline ifade edilmiştir. Burada çok önemli bir noktaya dikkat çekilmektedir: “Ona nisbeten”

Bu “nisbet” meselesi çok önemlidir. İnsanoğlu, hakikatleri değerlendirirken kendi ilmini, kendi irade ve kudretini ölçü aldığında çok açık hakikatleri aklından uzak görerek inkâr edebilmektedir. Bu derste bu büyük hatanın önüne geçilmekte ve İlâhî hakikatleri düşünürken kendi sıfatlarımıza nisbet ederek değil Allah’ın sıfatları yönünden bakmamız, ona göre değerlendirmemiz gerektiği ders verilmektedir.

Elbette, insanının sınırlı kudretine nisbeten büyükle küçük arasında fark vardır. Fakat, Allah’ın sonsuz kudreti için böyle bir şey düşünülemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...