"Envâının fasîleleri ve umum a’râzının havâss-ı mümeyyizeleri bizzarure adem-i sırftan muhteradırlar. " cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nevilerin (türlerin) birbirinden farklı oluşları, genetik şifrelerin farklığıyla izah ediliyor. Genler mevcutturlar, ama şifreler ve onlardaki dizilişlerin takdir edilmesi tamamen ilâhî irade iledir. O diziliş bir sebebe bağlanamaz; yani genlerin diziliş plânı mevcut bir varlık değildir. Bu açıklamamız bedenler alemi içindir. Bildiğimiz gibi bedenler ruhların haneleri hükmündedirler.

Bir türü diğerinden ayıran asıl faktör, onların ruhlarının farklı olmasıdır. Bu farklılık için maddi bir sebep göstermek mümkün değildir. Her türün ruhu sebepsiz olarak, ilâhî takdir ve irade ile yaratılmıştır. Ruhların birbirinden ayrıldığı noktalar, yani onlardaki farkı özellikler de yine yoktan yaratılmıştır. Bu hüküm bir türün fertleri arasındaki farklılık için de geçerlidir.

Bir insanı diğer insandan farklı kılan, yani birine, meselâ, Ahmet, diğerine Mehmet dedirten, onları teşkil eden madde ve atomlar değildir. O atomlarla dokunan iki çehreden birini diğerinden farklı kılan suretler yoktan yaratılmışlardır.

Yani o suretler daha önceki insanlarda olmadıkları gibi, başka mahluklarda da yok idiler. Her iki suret de yeniden ve yoktan var edildiler. Dolayısıyla bir şeyi diğerinden farklı kılan, “havass-ı mümeyyizeler” yokluğa dayanmakta, yani bir şeyden yahut bir şeylerden değil, doğrudan ilâhî irade ile yaratılmaktadırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...