"Envâr-ı Muhammediyeyi (a.s.m.) ve maarif-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ve füyuzât-ı şem-i İlâhîyi en müşaşa bir şekilde parlatması ve Kurânî ve hadîsî olan işarât-ı riyaziyenin kendisinde müntehî olması ve hitabât-ı Nebeviyeyi..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümleler, ilgili mektubun sonunda isimleri geçen bir grup abinin, Üstadımız hakkındaki senakârane ifadeleridir.

Gerek Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in şahs-ı manevisini ve onun hakkında bilmemiz lazım olan bilgileri ve gerekse marifet-i ilahiyeyi en parlak ve ihtişamlı bir şekilde ortaya koyan eserlerin Risale-i Nur ve dolayısıyla müellifi; Üstadımız olduğu ifade ediliyor.

Risalelerin makbuliyeti ve dolayısıyla Üstadımız'ın iman ve Kur'an hizmetindeki yerini tespit sadedinde de şunlar anlatılıyor; Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de geçtiği üzere, otuz üç Ayat-ı Kur'an'iye ve birçok Hadis-i şerifin Risale-i Nur'a işaretidir.

Ayrıca yine birçok ayetin ebced hesabıyla Risalelere işareti de gösteriyor ki; o zat (Üstadımız) hizmeti-i imaniye noktasında risaletin parlak bir aynası, peygamberlik ağacının yetiştirdiği son meyvelerden birisi, ilahi güneşin yansımasında ve yayılmasında vazifedâr bir zattır, deniliyor.

Soruda geçen kısım için tıklayınız:

- Şualar, On Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...