"Tesellî verici işlerden ayrı düşürmeleriyle..." ifadesinden ne anlamalıyız; yani tesellî verici işler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra, ehl-i dünyanın, beni hayat-ı içtimaiyedeki her şeyden tecrit etmek içinde bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve tesellî verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber, gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken, melâikeye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi; kâinatımı ve dünyamı şenlendirdi, melekler ve ruhânîlerle doldurdu, âlemimi sevinçle güldürdü. Ve ehl-i dalâletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi."(1)

“Teselli verici işler” mutlak bir ifade olup, insanın kalp ve ruhuna inşirah veren bütün meşru şeyler olabilir. Mesela kırlara çıkıp İlahî san’atları tefekkür etmek, köy ahalisini toplayıp onlara iman hakikatlerinden bir ders vermek, iman hizmetinden yorulduğunda meşru ve keyifli bir işle meşgul olmak gibi şeyler bu ifadenin şumülünde değerlendirilebilir.

Maalesef o dönemin dinsiz komitesi, Üstad Hazretlerini dayanılması zor bir cebir ve tecrid içine atmışlar. Üstad Hazretleri de bu cebir ve tecrid içinde imanın kemali ile yaşamış, hatta imanın en tatlı meyvelerini bu baskı içinde hissetmiş ve bunu da bizimle paylaşmıştır.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...