"Erkân-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok, belki hadsiz meyveleri olduğu gibi, mecmuunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi, koca cennet ve biri de saadet-i ebediye ve biri de belki en tatlısı da rüyet-i İlahiyedir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmanın altı esasının her birisinin ayrı ayrı güzellikleri, nimet ve saadet cihetleri vardır.

Mesela, Allah’a iman etmenin hesapsız güzellikleri, faydaları ve meyveleri vardır; kalbe gıda, ruha huzur, akla ışık olması gibi. Diğer iman esaslarının da böyle ayrı ayrı sayısız meyve ve faydaları vardır.

Lakin bu iman esaslarının en mühim neticesi, en büyük faydası ve en muazzam meyvesi ebedî saadet, cennet ve rü’yetullahtır. Allah’ı cennetten ebedî bir şekilde görmek, nimetin zirvesi ve ebedî saadetin şahikasıdır. Hiçbir nimet rü’yetullah seviyesine ulaşamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...