"Erkân-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok, belki hadsiz meyveleri olduğu gibi, mecmuunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi, koca cennet ve biri de saadet-i ebediye ve biri de belki en tatlısı da rüyet-i İlahiyedir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Erkân-ı imaniyenin herbirinin ayrı ayrı pek çok, belki hadsiz meyveleri olduğu gibi, mecmuunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi, koca cennet ve biri de saadet-i ebediye ve biri de belki en tatlısı da rüyet-i İlahiyedir."(1)

İmanın altı esasının her birisinin ayrı ayrı güzellikleri, nimet ve saadet yönleri vardır.

Mesela, Allah’a iman etmenin hesapsız güzellikleri, sayısız fayda ve meyveleri vardır; kalbe gıda, ruha huzur, akla ışık olması gibi. Diğer iman esaslarının da böyle ayrı ayrı sayısız meyve ve faydaları vardır.

Lakin bu iman esaslarının en önemli neticesi, en büyük faydası ve en muazzam meyvesi ebedi saadet, cennet ve rüyetullahtır. Allah’ı cennetten ebedî bir şekilde görmek, nimetin zirvesi ve ebedî saadetin finali gibidir. Hiçbir nimet rüyetullah seviyesine ulaşamaz.

1) bk. Şualar, On Birinci Şuâ, On Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...