"Kur’ân da o defineyi keşfetmek için o denize dalmıştır. Fakat Kur’ân’ın gözü açık olduğundan, defineyi tamamıyla ihata ile görmüştür." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Arkadaş! Kur’ân da o defineyi keşfetmek için o denize dalmıştır. Fakat Kur’ân’ın gözü açık olduğundan, defineyi tamamıyla ihata ile görmüştür. Ve hakikate uygun bir tarzda tenasüp ve muvazeneye riayet ederek kemâl-i intizam ve ıttırad ile hakikatı izhar etmiştir."(1)

“Gözü açık” tabiri burada her şeyi bütünü ile gören, her şeyin her şeyini tamamı ile bilen ve her şeyi eksiksiz ve kusursuz bir şekilde ihata eden anlamına geliyor.

Kur’an Allah’ın ezeli ilminden ve ezeli kelamından süzülüp gelen ilahi bir kitap olduğu için, olayları, eşyayı ve kainatı bütünü ile görür. Her şeyin her şeyini tamamı ile bilir ve her şeyi eksiksiz ve kusursuz bir şekilde ihata eder. Kur’an’ın olayları, eşyayı ve kainatı yarım yamalak, yalan yanlış bir şekilde görmesi, bilmesi ve kuşatması mümkün değildir.

Kur’an her şeyi tam ve kusursuz görür ve öyle ders vererek insanları istikamet ve hidayete sevk eder.

Kur'an'dan beslenmeyen felsefe aciz ve cahil olan insan aklına dayandığı için olayları, eşyayı ve kainatı yarım yamalak, yalan yanlış bir şekilde görüyor, öyle tarif ediyor ve öyle ders vererek insanları ifsat ediyor.

Yani menfi felsefe, kainat denizine gözü kapalı dalarken Kur’an ise gözü açık dalıyor ve kainatı bütünü ile ihata ediyor.

Mesela, ölüm inkar edilemeyen bir vakadır. Felsefe ölümü çürüme ve yok olma olarak görürken, gaybı ihata eden Kur’an ölümü diriliş ve ikinci hayatın bir başlangıcı olarak görüyor.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...