"Eski hocanın sual ettiği üç meselenin izahatı, Risale-i Nur’un eczalarında vardır." Eski hoca kimdir, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mektubat’taki Risalelerin ekserisinde sual soran ve cevap verilen zat, Hulusi Ağabey'dir. Bu suali de Üstadımıza o göndermiştir.

"Eski Hoca" da Hulusi Ağabeyin eski hocalarından bir zattır. Üstad'ımıza yazdığı hususi mektuplarında, kendine gelen risaleleri, eski hocalarından bazılarına okuduğunu söylemektedir.

Bir yerde “eski hocalarımdan İbrahim Efendi”(1) diye isim vermekle beraber, bu suali soran o İbrahim Efendi midir kesin değildir. Çünkü “eski hocalarım” diye çoğul olarak zikrettiği için bu İbrahim Efendi onlardan birisidir ve bu suali onun sorduğu ihtimal dairesinde olsa bile kesin değildir.

“Ona okuduğun …” cümlesi ise Hulusi Ağabeye aittir. Yani o bahsi hocaya okuyan da Hulusi Ağabeydir, Üstad'ımız değildir.

Hulusi Ağabey o zata cevap vermeğe çalışmış, fakat Üstad'ımıza da o hocanın sualini ileterek cevap almak istemiştir. Bu bahis o sual üzerine telif edilmiştir.

Elimizdekilere göre bizim tesbit edebildiğimiz hususlar bu kadarlık bilgiden ibarettir.

1) Hulûsi Beyin fıkrasıdır.

Bu defa lütuf ve inâyet buyurulan, Yirmi Sekizinci Mektubun Yedinci Meselesini hürmetle aldım. Tâzimle ve defaatle mütalâa ettim. Ayrıca bir defa yeni talebeniz Hâfız Ömer Efendiye ve bir defa pederim ve eski hocalarımdan İbrahim Efendi ve bir dostumuza ve bir defa da Fethi Beye okudum. (bk. Barla Lâhikası, 92. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...